Home > Thủ thuật máy tính
Wednesday, November 18, 2020 11

Bật tính năng trượt để tắt máy trên Win 10

Bật tính năng trượt để tắt máy trên Win 10

Để bật tính năng này anh em làm như sau:

B1: Nhấp chuột phải trên desktop, chọn New > Shortcut.

B2: Anh em dán dòng code này vào cửa sổ bật lên %windir%\System32\SlideToShutDown.exe


 

B3 : Xong rồi Next thôi. Tiếp theo anh em thích đặt tên cái Shortcut là gì thì đặt.

Xong anh em mở Shortcut đó ra nó sẽ như này. Điều khiển nó bằng cách kéo giữ chuột trái thôi(kéo xuống là tắt máy).

Xu hướng