Privacy

Xin vui lòng đọc qua chính sách của website chúng tôi (phanmem365.com) để đảm bảo quyền lợi của bạn khi truy cập vào tên miền này . Khi sử dụng trang web, có nghĩa là bạn đang chấp nhận những điều được đề cập trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được thông báo và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin theo hướng tích cực. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào truy cập trang web để đảm bảo rằng bạn hiểu các thông tin cá nhân mà mình cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Nguyên tắc của chúng tôi là giữ cho thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng khi bản quyền của chúng tôi bị đe doạ hoặc trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như trình duyệt, ngày và thời gian, các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện trải nghiệm của bạn. COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi: Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép Điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị. Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phối quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép phân phát quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào www.AnonyTrick.Com và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng quảng cáo và nội dung của Google tại URL sau –
Tại đây Đối tác quảng cáo của chúng tôi – Google Adsense – có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web trên trang web của chúng tôi. CÂU HỎI Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ này. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Chính sách bảo mật của Phanmem365 sẽ được cập nhật trên trang web này ngay sau khi có sự thay đổi.